The Famous Singer Who Encouraged John Travolta to Go Bald